20151116

[monso] My Hair - Honey   [Kustom9 / Nov 15]
AMITOMO.warmest day gacha - Turtleneck sweater #3   [Kustom9 / Nov 15]
pose: Kirin - Miho Pose Pack   [Kustom9 / Nov 15]