20150902

tram  C604 hair
tram cat ears for C604
*COCO*_FashionDoll_Head_SARA(A)_Pale
mesh doll body: *Tentacio* Galatea Doll (Carrousel) RARE [The Arcade / Sep1]
{anc} // fish shop daughters / lotus:white
{anc} // fish shop daughters/ SymbiosisFish[red]RezPET RARE